Məhsullar

Qara bağlama sancaqları  ТУ 14-4-157-2000

Qara bağlama sancaqları ТУ 14-4-157-2000

Qara bağlama çubuqları  ТУ 14-4-157-2000