Məhsullar

Quru haşiyəli huş ağacı

Quru haşiyəli huş ağacı

  1. Quru haşiyəli huş ağacı, dərəcəli 1-3 ГОСТ 2695-83,

 nəmlik% 16-20, ölçülər (mm ilə): 25 qalınlıq ,100,120 - eni

Bütün ölçülər üçün 4000, 5000, 6000 uzunluqlar.

  EGAIS 16.10.10.124 üçün OKPD 2 kodu