Məhsullar

Quru haşiyəli yumşaq ağac şam, ladin

Quru haşiyəli yumşaq ağac şam, ladin

  1. Quru haşiyəli yumşaq ağac: şam, ladin 1-2-3-4 dərəcəli ГОСТ 8486,

 nəmlik% 16-20, ölçülər (mm): 25 – qalınlıq ,100,120 – eni.

 Bütün ölçülər üçün 4000,5000,6000 uzunluq.           

   EGAIS 16.10.10.110 üçün OKPD 2 kodu.