Məhsullar

Şayba ГОСТ 6402-70

Şayba ГОСТ 6402-70

Maşınqayırma və cihazlarda əlaqənin kilid elementləri kimi istifadə olunur
Cədvəl №1. ümumi xüsusiyyətləri, ГОСТ 6402-70
Normal:6-30

Ağır:
6Т, 8Т, 20Т, 24Т, 27Т
Xüsusi agırlıgı:10ОТ, 12ОТ, 14ОТ, 16ОТ, 18ОТ, 20ОТ, 22ОТ
Şaybanın sxemsı, ГОСТ 6402-70
Cədvəl №2.Şayba  haqqında əlavə məlumat, ГОСТ 6402-70

Bağlayıcı
bolt iplikin Nominal  diametridŞaybanın modeli
Normal şaybaAgır şaybalar (Т)xüsussi agır olan şaybalar (ОТ)
b=S
        
Şayba66,1+0,581,4+/- 1,252,0+/- 1,25 +/- 0,24
Şayba88,22,02,5  
Şayba1010,2+0,72,5  3,5
Şayba1212,23,0  4,0
Şayba1414,23,2+/- 0,15  4,5
Şayba1616,23,5  5,0
Şayba1818,3+,0844,0  5,5
Şayba2020,54,55,5+/- 0,246,0 
Şayba2222,55,0  7,0+/- 0,29
Şayba2424,55,57,0+/- 0,29  
Şayba2727,56,08,0 
Şayba3030,5-1,006,5+/- 0,18