Məhsullar

Şayba düz GOST  11371-78

Şayba düz GOST 11371-78

Düz şaybaların Ümumi xüsusiyyətləri, GOST 11371-78
Poladın markası: ОК360В, Ст3
Dəqiqlik sinfi: С
Düz şaybaların sxeması, GOST 11371-78
Cədvəl №1. Düz şayba haqqında əlavə informasiya GOST 11371-78
BağlayıcıBağlayıcı iplikin diametri, d68101214161820222427
Şayba düzd16,691113,515,517,52022242630
Şayba düzd21216202428303437394450
Şayba düzS1,61,622,52,533333,54
Şayba düzÇəki 1000 əd., kq0,991,733,446,078,3810,9813,9816,3617,4731,0639,138