Məhsullar

Kilidləmə qurğuları

Kilidləmə qurğuları

Kilidləmə qurğuları-səviyyə göstəricisinin elementi olan boru kəməri armaturunun növüdür. Aşağı və yuxarı, Do20, qoşulma (flange, capc) vasitəsilə qazan (tank, gücü, gəmi, tank) yüklü – level göstərici kilid cihazlar həmişə iki taps bir hediye verilir. Səviyyə göstəricisi-müşahidə şüşəsini özündə saxlayan və qapalı gəmilərdə (qazanlarda, istilik mübadiləçilərində, müxtəlif təyinatlı baklarda) mayenin səviyyəsinə nəzarət üçün nəzərdə tutulmuş cihazdır. Səviyyə göstəricisi kran və ya valve tipli kilidləyici qurğulardan və səviyyə indikatorunun (məsələn, 12kç11bk) və ya şəffaf şüşə borunun qoşulduğu salnik düyünündən ibarət konstruksiyadır. Maye səviyyəsinin göstəricisinin işi əlaqəli qan damarlarının prinsipinə əsaslanır. Səviyyə göstəricisi kilidləmə cihazı vasitəsilə işçi qüvvəsindən gələn mayenin səviyyəsi tutumdakı mayenin səviyyəsinə uyğundur.

SƏVİYYƏ GÖSTƏRİCİSİNİN KİLİDLƏNMƏSİ 12нж13бк

12нж13бк

12nj13bk-valve tipli səviyyə göstəricisinin qıfıllama qurğusu. Kilidləmə qurğusu 12nj13bk üst ştuser klapanından (həcmin yuxarı hissəsində bərkidilir), aşağı ştuser klapanından (həcmin aşağı hissəsində bərkidilir) və sınaq-enli krandan (alt qıfıl qurğusuna daxil edilmişdir) ibarətdir. Səviyyə göstəricisi kimi, su nişanının 12kç11bk çərçivəsi (4,0 (40) Mpa (kgs/CM2) və ya diametri 20 mm olan kvars borusu (3,0 (30) Mpa (kgs/CM2) qədər təzyiq altında) istifadə olunur. 12nj13bk maye səviyyəsinin vizual müəyyənləşdirilməsi üçün konteynerlərdə, qazanlarda quraşdırılır. Qapanma qurğusunun işi əlaqəli qan damarlarının prinsipinə əsaslanır, bununla əlaqədar iş həcmindən səviyyə göstəricisinə daxil olan maye səviyyəsi tutumdakı maye səviyyəsinə uyğun gəlir. Kilidləmə qurğusu 12nj13bk nominal diametri-du20 tərəfindən hazırlanır.

Texniki xüsusiyyətləri 12нж13бк:

МаркаОбозначениеПримечаниеДу,  ммСтроительная длина,  ммРу,  бар (кгс/см2)Масса,  кг
12нж13бк Ду20жидкость20403,24

SƏVİYYƏ GÖSTƏRİCİSİNİN KİLİDLƏNMƏSİ 12нж13бк1

12нж13бк1

2nj13bk1-valve tipli səviyyə göstəricisinin qıfıllama qurğusu. Səviyyə göstəricisi kimi, su nişanının 12kç11bk çərçivəsi (4,0 (40) Mpa (kgs/CM2) və ya diametri 20 mm olan kvars borusu (3,0 (30) Mpa (kgs/CM2) qədər təzyiq altında) istifadə olunur. 12nj13bk1 maye səviyyəsinin vizual müəyyən edilməsi üçün konteynerlərdə, qazanlarda quraşdırılır. Qapanma qurğusunun işi əlaqəli qan damarlarının prinsipinə əsaslanır, bununla əlaqədar iş həcmindən səviyyə göstəricisinə daxil olan maye səviyyəsi tutumdakı maye səviyyəsinə uyğun gəlir. Kilidləmə qurğusu 12nj13bk1 nominal diametri-Du20 tərəfindən hazırlanır.

Texniki xüsusiyyətləri 12нж13бк1:

МаркаОбозначениеПримечаниеДу,  ммСтроительная длина,  ммРу,  бар (кгс/см2)Масса,  кг
12нж13бк1 Ду20жидкость20404,96

KİLİDLƏMƏ CİHAZI 12нж29нж

12нж29нж

12nj29nzh kilidli cihaz. Avadanlıq açıq meydançalarda istismar zamanı blok-kompleks avadanlıq səviyyəsinin göstəricilərinin təchiz edilməsi üçün nəzərdə tutulmuşdur. Kilidləmə qurğusu iki qıfıllı UV 24004 DN 15mm, əks klapan və bir qıfıllı UV 22010 DN 6mm ibarətdir. UV 22004 ventilləri spindle oxuna nisbətən yatay şəkildə quraşdırılmalıdır. Kilidləmə qurğusunun klapanlarının idarə edilməsi-əl ilə maxovikaların köməyi ilə. Kilidləmə qurğusu 12nj29nj du15 diametrində şərti olaraq hazırlanır.

Texniki xüsusiyyətləri 12нж29нж:

МаркаОбозначениеПримечаниеДу,  ммСтроительная длина,  ммРу,  бар (кгс/см2)Масса,  кг
12нж29нж Ду15жидкость151609,6