Məhsullar

Tutucu frezerlər

Tutucu frezerlər

Tutucu maqnitli frezerlər ФМ, ФМЛ, ФЛМ

Фрезер-ловитель магнитный ФМ, ФМЛ, ФЛМ – инструмент, с помощью которого можно фрезеровать, извлекать небольшие предметы на забое скважины из металла (в том числе твердосплавные).

Tutucu maqnitli frezerlər ФМЗ (mexaniki)

Tutucu maqnitli frezerlər ФМЗ (mexaniki) qazma və təmir avadanlığına aiddir. Hər hansı bir uzunluğun, formanın müxtəlif tipli metal obyektlərini quyulardan çıxarır.