Məhsullar

Yivaçan

Yivaçan

Universal qazma yivaçan МБУ

Universal qazma yivaçan(МБУ) nasos-kompressor borusunun sütunlarını tuta bilir. Bu metr daxili boru daxil berbat olunur. Tutulacaq borunun sonu kilidlə təchiz olunmalıdır.

Hamar tutucu yivaçan ЛМГ

Hamar tipli ЛМГ yivaçan silindr şəklində yuxarıdan deşik olan qıfıllar, klapanlar, digər predmetləri tutmaq və quyudan çıxarmaq imkanı verir. Tutulan maddəni tutmaq üçün metr bu maddənin çuxuruna basdırılır. Bu metr, boru daxil sürtünmə qüvvəsinin fəaliyyət sayəsində ele və səthinə qaldırır.

Tutucu yivaçan ЛМ

ЛМ tipli tutucu yivaçan boru sütun elementlərini tutmaq və müxtəlif növ quyulardan çıxarmaq üçün alıcı vasitə kimi istifadə olunur.

Xususi qıfıl yivaçan МСЗ

Xüsusi qıfıl yivaçan МСЗ müxtəlif tipli quyulardan qazılmış borunu tutmaq və qaldırmaq tələb olunduğu hallarda istifadə olunur. Oyma sayəsində metr sütun qıfılı ilə birləşir, və sonra onun səthə qalxması həyata keçirilir.

Xususi istismar yivaçan МЭС

Xüsusi istismar yivaçan МЭС qamarlamaq və sonra quyuda olan sütun qaldırmaq üçün istifadə olunur.

Universal istismar yivaçan МЭУ

Universal istismar yivaçan МЭУ tutmaq və qazma sütun çıxarmaq lazımdır zaman istifadə olunur. Yivaçan МЭУ-sin süpürgəsi çıxarılacaq sütunun cəsədinin qalınlaşdırılmış yerinə daxil olur.