Məhsullar

Ştanq tutucuları

Ştanq tutucuları

Ştanq tutucusu ЛШПМ-73-19-16

Quyuların təmiri prosesində ştanqın tutmaq ehtiyacı yarandıqda Ştanq tutucusu ЛШПМ-73-19-16 tətbiq etmək olar. Nasos-kompressor borusunda olarkən, heç bir parıldayan ştanqlar bəzən qırılır, üzülür. Ştanqın Ovçusu sayəsində NKT sütununda ştanqları ələ keçirmək olar. Artıq çatdığı ştanqı asanlıqla azad etmək olar.

Universal ştanq tutucusu ЛШУ-73-22-19-16

Qamarlamaq və nasos-kompressor boru sütun bir quyu səthində qaldırmaq lazım olan zaman universal ştanq tutucusu ЛШУ-73-22-19-16 istifadə olunur. Boruda ASP çöküntüləri yığıldıqda istifadə olunur.